۱۸ اسفند ۱۳۸۸

عمو حسين

آقای شریعتمداری!
برادر حسین!
لطفا زنده بمان
تو هم این حق را داری که در ایران آزاد بخشیده شوی!
حق این را داری که حتی اگر شده یک روز طعم بخشش را بچشی!
می ترسم با این بار سنگین چگونه راهی آن دنیا خواهی شد!۱۳ اسفند ۱۳۸۸

مملکته داریم؟

مترو میدان امام حسین نمازخانه دارد به متراژ 50 متر ولی توالت ندارد! یعنی دارد ولی اگر مسافر باشی فقط حق داری وضو بگیری نه اینکه ب ر ی ن ی !

حس تلخی دارم از این فیلتر سگ مصب . حس همان روزی  که این بلاگفای فاشیست، تمام 4 سال وبلاگ نویسیم  در این سرویس چسکی وطنی به جرم سبز بودن پاک کرد.

پی نوشت : عاشق توام ای "را" ی مفعولی که نمیشود توی جمله رقصاندت