۲۹ مهر ۱۳۸۸

مبارک باشه رفیقا

اشک در چشمت می دود وقتی می بینی نتیجه داد!

انتخابات افغانستان به دور دوم کشید تا یادمان نرود که میشود همین فردا کاری کرد کارستان

۳ نظر:

hafez imani گفت...

من ؛ کلمه ای جادو شده در جذبه ی جنون

من ؛ کلمه ای که آنقدر عصیان کرده است

که راهی به جز تسلیم برایش باقی نمانده استمن ؛ کلمه ای ناسروده در دایره ی شطح

به نیایش برخواسته در شعر

من ؛ کلمه ای ذاکر شده در خود

با نام هو ... یا نام الله ... تا نام ِ نامی تو

تا اسم اعظمچهل روز دست به دامان ِ در ِ چهل خانه

خوانده و مانده

در چلّه خانه ی تو

یا اللّهو

مینی متن گفت...

آفرین
من هم دقیقاً همین حس را داشتم
بدرود

moosa گفت...

سلام . فكر ميكردم تعطيل كرده اي . خوشحالم هنوز هستي .