۸ دی ۱۳۸۸

هذا فراق بینی و بینک

ما خودمان دیدیم. همه چیز را دیدیم. به چشمان شما نیازی نداریم .
ما خودمان شنیدیم.
 دیگر به صدای شما احتیاجی نداریم .
 خودمان فهمیدیم واقعا در کربلا چه خبر بوده.
 از این به بعد بترسید از قیام مختار ها

۳ دی ۱۳۸۸

ظهر عاشورا میدان آزادی

از خون جوانان وطن لاله دمیده

از ماتم سرو قدشان، سرو خمیده

در سایه گل بلبل از این غصه خزیده

گل نیز چو من در غمشان جامه دریده...

از اشك همه روی زمین زیر و زبر كن

مشتی گرت از خاك وطن هست بسر كن

غیرت كن و اندیشه ایام بتر كن

اندر جلو تیر عدو، سینه سپر كن...۲۲ آذر ۱۳۸۸

هشداراگر اینترنت قطع شد قرارمان میدان آزادیاگر این ها اینقدر ابله و احمق باشند که موسوی یا کروبی را دستگیر کنند


۱۰ آذر ۱۳۸۸

حکایت بعضی ها

زشترویی در آینه به چهره‌ی خود می‌نگریست و می‌گفت سپاس خدای را که مرا صورتی نیکو بداد، غلامش ایستاده بود و این سخن می‌شنید. چون از نزد او به در آمد، کسی بر در خانه او را از حال صاحبش پرسید، گفت: در خانه نشسته و بر خدا دروغ می بندد.