۱ تیر ۱۳۸۹

همه برادران من

..همه برادران من را اژدها
در تهران بلعید
خونهای بیت المقدس سرخ تر بود


"عليرضا اسماعيل زاده" "محمد احسان پور" "حسن صفدري" "علي خيده" "مرتضي كاريزنويي" "محمد كيوانلو شهرستانكي" "جواد حسن زاده""بهنام محمدي""اسماعيل دهدار" "محمود فلاح گلچين "

* این پست را به مناسبت سربریدن سربازان بیگناه به دست گروه ریگی نوشته بودم. 

۳۱ خرداد ۱۳۸۹

چشم اسفندیار کور است

هشدار می دهم . لطفا رحیم مشائی را فراموش کنید. ایشان نقش سیبل سیار را بازی می کند و تمام تیرهای سرگردان یا هدفداری که قرار است به احمدی نژاد بخورد را او به تنهایی با رویین تنیش میگیرد. او دارد سعی میکند و تقریبا موفق هم شده که تمام انتقاداتی که ممکن است به کارهای مالی و سیاسی و افتضاحاتی که ا . ن  بالا می آورد بشود را بکشد ببرد به سمت نوح و همکاران یا سمت قد و بالای هدیه خانوم.
او کارش را بلد است. جدیش نگیرید خنثی می شود.

۳۰ خرداد ۱۳۸۹

آزادی ای آزادی

آزادی پوشش تنها یک مورد از موارد متعددی است که برای آنکه شخصی را آزاد بدانیم باید رعایت شود. مملکتی که به من اجازه ی آزادی پوشش نمی دهد، آزادی عقیده هم نمی دهد. چون پوشش تجلی عقیده ایست که من دارم. البته جناب برادر بزرگتر (چین ) از خیر پوشش عقده ای عقیده ایش گذشت تا چند صد میلیون جوان را مقابل خود قرار ندهد. الان آنها لباس فرم کاپیتایستی می پوشند و در زیر سیطره کمونیست اقتصادی! ( یاد سپاه پاس  داران نمی افتید؟ ) له می شوند. دوستان کوتوله ایشان در جاهای دیگر حتی انقدر هم عقلشان نمی کشد!

۲۷ خرداد ۱۳۸۹