۶ آبان ۱۳۸۸

لزم*

وَچه ای نیشته رو خاکسر
بیچاره مارِم
منه بی شو
بار داشت


بچه نشسته روی خاکستر
بیچاره مادرم
بی شوهر مرا باردار بود

* لزم به کسر لام یعنی ابر


کتول منطقه ایست بین گرگان و گنبد کاووس. در دامنه جنوبی البرز. با گویشی متفاوت با مازنی و گیلکی .
زبان مادری من است. پر از کلمات بکر و اصطلاحات بی آلایش. از این به بعد شاید بیشتر از آن شنیدید.

۴ آبان ۱۳۸۸

به احترام یک مرد

گاهی تحسینش می کنم، گاهی قبطه می خورم، گاهی حسودی می کنم، همیشه لذت می برم و به همه پیشنهادش می کنم.
عاشق ذهن زیبایش هستم ، همینجوری هایش را می پرستم. عصرهای جمعه ام را رنگی می کند.
این مرد شگفت انگیز
این مرد دوست داشتنی
مثل خود خود خود آقای اوف

مردی که به سبک قدیمی هاست.شبیه بیتل و پینک فلوید و اندی وارهول. به تردی یک کاهو با سکنجبین وقتی نشسته ای روی تخت توی حیاط. زیر داربست مو و زل زده ای به ننه جان که دارد برای ماهی ها برنج ته سفره را می تکاند توی حوض .
به احترام این مرد از جا بر می خیزم و می گویم :
خدا قوت

۳ آبان ۱۳۸۸

جمهوری فدرال ایران

حالا که داریم به جمهوری ایرانی فکر می کنیم و به قانون اساسی جدید با توجه به تنوع اقوام و مذاهب در ایران به گمانم ایده فدرالی کردن ایران به نفع همه باشد.

دولت آمریکا و آلمان نمونه های خوبی از دولت فدرالی هستند.
1. نظام سیاسی آلمان
2. حکومت فدرالی


اصول حکومت فدرال :

تقسیم قدرت هنگامیکه مردمی آزاد زندگی در چارچوب قانون اساسی را با توافق بر می گزینند، این گزینش ممکن است به شیوه های گوناگون به مورد اجرا گذشته شود. برخی از حکومت های مردم سالار دارای دولتهای یکپارچه ای دارند. یک راه حل دیگر تشکیل یک دولت فدرال است که در آن قدرت در سطح محلی، منطقه ای و ملّی تقسیم می شود.

درنظام فدرال آمریکا، نهاد هایی نظیر پلیس و مدارس عمدتاً در سطوح محلی اداره و از نظر مالی تأمین می شوند.

به عنوان مثال، ایالات متحده آمریکا یک جمهوری فدرال است که در آن ایالت ها موقعیت و اختیارات قانونی خود را دارند و مستقل از دولت فدرال عمل می کنند . بر خلاف تقسیمات کوچک تر سیاسی در کشور هایی چون انگلستان و فرانسه که دارای ساختار سیاسی مرکزی اند، دولت فدرال نمی تواند ایالات آمریکا را حذف کند یا تغییر دهد. گر چه در ایالات متحده آمریکا قدرت در سطح ملّی بنحو چشمگیری افزایش یافته است، با این حال ایالات هنوز مسئولیت های حائز اهمیتی را در زمینۀ آموزش، بهداشت، حمل و نقل و اجرای قانون بعهده دارند. در عوض هر یک از ایالات نیز با واگذاری بسیاری از وظایف خود مانند فعالیت مدارس و پلیس به جوامع محلّی، از الگوی فدرال پیروی کرده اند.

تفکیک قدرت و اختیارات در یک نظام فدرال هرگز به صورت کاملً منظم و مشخص نیست -- مؤسسات فدرال، ایالتی و محلّی همه می توانند مواردی را در زمینۀ آموزش و اجرای عدالت در مورد مجرمین در دستور کار خود قرار دهند که با یکدیگر تداخل و یا حتی منافات داشته باشد -- اما حکومت فدرال می تواند فرصت های موجود را که برای مشارکت شهروندان و کار آیی یک جامعۀ طرفدار مردم سالاری بسیار حیاتی است، افزایش دهد. آمریکائیها معتقدند که ساختار حکومت فدرال مدافع استقلال فردی آنان است.


۲ آبان ۱۳۸۸

نگاه چه کسانی به بیرون از ایران است؟

آقای کلهر فرموده اند: رمز جديدعمليات عليه نظام "مده آ" نام دارد. ای کاش ایشان داستان سیاوش را خوانده بودند.


مده آ: ختر ایتا ، پادشاه کلخیس ،شیفته جیسون ( ژازون ) می‌شود که ناخدای کشتی آرگو است. مده‌آ به سرزمین پدری خیانت کرده و با ژازون ازدواج می‌کند و همراهش به ایولکو می‌رود . پس از آگاهی از خیانت ژازون به خود، فرزندانش را سر میبرد و به زندگی خود نیز پایان می دهد.

۲۹ مهر ۱۳۸۸

مبارک باشه رفیقا

اشک در چشمت می دود وقتی می بینی نتیجه داد!

انتخابات افغانستان به دور دوم کشید تا یادمان نرود که میشود همین فردا کاری کرد کارستان

۱۹ مهر ۱۳۸۸

نهایت مصونیت

ادعا کن امام زمان هستی، کسی کاری به کارت ندارد
ادعا کن پیامبری
، کسی کاری به کارت ندارد
ادعا کن خدایی ، کسی کاری به کارت ندارد
30 سال بده روی در و دیوار شعار بنویسند، کسی کاری به کارت ندارد
شب نامه پخش کن، کسی کاری به کارت ندارد
ای میل بفرست، کسی کاری به کارت ندارد

آقایان برادران گمنام هیچ کاری به کارت ندارند.
کارهای مهمتری دارند مثل سلاخی کردن یک پیرمرد و پیرزن و خفه کردن چند مترجم و کشتن جوانان هجده ساله و ...
فکر می کنید انقدر بیکارند که بیفتند دنبال ....

مثال می خواهید:
ا ب را ه ی م م ی ر زا ی ی
جدیدا صاحب الامر هم شده اند

۱۵ مهر ۱۳۸۸

تابش امواج را متوقف کنید!

خودمان از کمبود شیر خشک و غذاهای کوفتی کوپنی و نبود یک قرص آهن درست و حسابی همه مان فقر آهن و قد کوتاه و هزار جور کمبود دیگر را از دوران زهرماری جنگ -که با ما برای دشمن سپر انسانی درست کرده بودید - به ارث برده ایم.
از جان بچه های به دنیا آمده و نیامده مان چه می خواهی؟
تهران را تبدیل به ماکرو ویو که سهل است تبدیل به جهنم چرنوویل هم بکنی، این مرتیکه توی کَتمان نمیرود!