۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۹

خبر این بود

اعدامشان کردند
فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، شیرین علم‌هولی و مهدی اسلامیان

فراموش نمیکنم 
نمیبخشم
قاتل از امشب آسوده نخواب

۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹

شعور مخاطب را یه سخره نگیرآقای جوزانی

گاف اول را که درباره راه آهن شمال دادی گفتم بی خیال اینقدر تا اینجای در چشم باد خوب بوده که حالا این را پیراهن عثمان نکنم. 
ولی دیشب بدجور مرا نا امید کردی!
وقتی تلویزیون خانه ما در هفته فقط یک ساعت و آن هم برای در چشم باد روشن می شود انتظار دارم لااقل کمی فقط کمی به من به عنوان مخاطب احترام بگذاری و اینقدر سوتی های گنده ندهی!
مقنعه سفید برای بچه مدرسه ای ها از سال 1371 اجرا شد و یک سال قبل هم به صورت آزمایشی البته در سه مقطع اول و دوم و سوم. آن سالی که شما نشان دادی سال مقنعه های سیاه چانه دار بود.
آن سالها کسی شال صورتی سر نمیکرد آقا ! آن سالها سالهای روسری های مجاهدیی بود که با گره کراواتی زیر گردن سفت میشد.
اصلا اعصاب ندارم بی خیال . از تلویزیون ایران چه انتظاراتی دارم.