۹ دی ۱۳۸۸

قسم به اسم آزادی
۲ نظر:

عليرضا مترصد گفت...

تا قيام مختارها عمرشان قد نميدهد...اول شمارا ناديده ميگيرند سپس به شما ميخندند بعد با شما مقابله ميكنند و بعد شما پيروز ميشويد..خوشحالم...خوشحالم كه به مرحله سوم وارد شده ايم....عاشورا همه بوديم...همه ديديم...عاشوراي 1388 شمسي نبود اين عاشوراي 61 قمري بود.... چه ابلهانه تاريخ را تكرار ميكنند!

ناشناس گفت...

مرسی مرسی به ماهم سر بزنید