۵ مرداد ۱۳۸۸

نقشش به حرام افتد


من دستانم خالیست .
تو اسلحه داری ، چادر داری، گاز اشک آور داری، باتوم داری، سپر داری
خودت قضاوت کن کداممان زودتر خسته می شویم؟
من کلا 45 کیلو هستم . تو 45 کیلو به خودت آلت قتاله آویزان کرده ای.


۱ نظر:

AmirSalar گفت...

پاراگراف سوم، موند توی ذهنم. واسه همیشه.