۴ آبان ۱۳۸۸

به احترام یک مرد

گاهی تحسینش می کنم، گاهی قبطه می خورم، گاهی حسودی می کنم، همیشه لذت می برم و به همه پیشنهادش می کنم.
عاشق ذهن زیبایش هستم ، همینجوری هایش را می پرستم. عصرهای جمعه ام را رنگی می کند.
این مرد شگفت انگیز
این مرد دوست داشتنی
مثل خود خود خود آقای اوف

مردی که به سبک قدیمی هاست.شبیه بیتل و پینک فلوید و اندی وارهول. به تردی یک کاهو با سکنجبین وقتی نشسته ای روی تخت توی حیاط. زیر داربست مو و زل زده ای به ننه جان که دارد برای ماهی ها برنج ته سفره را می تکاند توی حوض .
به احترام این مرد از جا بر می خیزم و می گویم :
خدا قوت

هیچ نظری موجود نیست: