۶ آبان ۱۳۸۸

لزم*

وَچه ای نیشته رو خاکسر
بیچاره مارِم
منه بی شو
بار داشت


بچه نشسته روی خاکستر
بیچاره مادرم
بی شوهر مرا باردار بود

* لزم به کسر لام یعنی ابر


کتول منطقه ایست بین گرگان و گنبد کاووس. در دامنه جنوبی البرز. با گویشی متفاوت با مازنی و گیلکی .
زبان مادری من است. پر از کلمات بکر و اصطلاحات بی آلایش. از این به بعد شاید بیشتر از آن شنیدید.

۱ نظر:

مانا گفت...

همون اصل رو بدون فارسی می ذاشتی هم کافی بود

خرابم کرد

یکی دیگه رو هم همین لحظه خراب کرد

دقیق می گی این چیه؟
کار خودته؟
فولکه؟
چیه؟

ما می خوایم یه دست مریزاد بفرستیم
برسون دست صاحابش