۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹

خورشید خانوم چارقد مشکی نمی خواست

مسیح من
روی دار
روی این بلند بیقرار
کوچه های خیس جلجتا
به نام مهربان تو 
شمال می شود۲ نظر:

روشنک گفت...

و خداوند آرامش است...

روشنک گفت...

و خداوند آرامش است...