۲ خرداد ۱۳۸۹

مرد دو سیلابی

تولدت مبارک دوم خردادی!

چکار کنم که از یادم بروی؟

هیچ نظری موجود نیست: