۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۶این که من تو را دوست دارم چه ارتباطی به تو دارد ؟
گوته و بنا به روایتی از نیچه

هیچ نظری موجود نیست: