۳۰ مرداد ۱۳۹۳

به ارتفاع قبر یک سرباز


جنگ بود در برابرم 
با کودکان ارغوانی کوچک 
زنان پیر
مردهای سیگاری بدون دست

جنگ ایستاده بود
در آرامش قبل از سقوط بمب
 بر ارتفاع رفیع قبر یک سرباز


هیچ نظری موجود نیست: