۳ مرداد ۱۳۸۸

افزایش سن !


هیچ کس مرا به خیابان خیس مهمان نمی کند
به قهقهه بعد از سر خوردن روی برف
به یک قهوه ی گران و بد مزه
به کنج کافه تئاترسرخه بازار
به یک فیلم از مهرجویی یا بیضایی
یک نهار توی رستوران گیاهی باغ هنر
پیر شدم ؟

۱ نظر:

AmirSalar گفت...

یک پست درمیان آشفته میشوی:
مگر میگذاردند که برگردی بانو.