۲۸ تیر ۱۳۸۸

تهران یازده غلط تجدید

دارند از روی غلط های خودشان و رفقایشان ده بار می نویسند. اما دوباره همان غلط را

۳ نظر:

عیش مدام گفت...

http://constantmirth.blogspot.com سربزن ولی محکم نزن

عیش مدام گفت...

http://constantmirth.blogspot.com سربزن ولی محکم نزن

AmirSalar گفت...

می دونم اگه بگم رفتم روی اعصابت، که الان نه حسش هست و نه وقتش لابد، ولی اگه حالش بود، یه دو خط از "باهار نارنج" بنویس. خیلی وقته گذشته انگاری.