۲۳ تیر ۱۳۸۸

قطعه ۲۵۷


مادران در بهشت نبودند
در بهشت زهرا
عروس می بردند بی جهاز
پیچیده در سفید
دوباره عکس می شوم
با لبخند
سهراب را پدرش کشت

هیچ نظری موجود نیست: