۱۹ مرداد ۱۳۸۸

کیفرخواست

معاون دادستان عمومي و انقلاب تهران متن كيفرخواست را به اين شرح ادامه داد: بر اساس استنادات موجود (مدارکش هم هست)؛ پروژه براندازي نرم ( برخورد سر و جسم سخت به بعضی جاها) با توجه به شرايط داخلي، منطقه‌اي و بين‌المللي، بین الکهکشانی جمهوري اسلامي به طرق مختلف در دستور كار دولتمردان غربي قرار گرفته است كه مهم‌ترين آنها عبارتند از:
1) ارائه كمك وآموزش به سازمان هاي غيردولتي از طریق اختراع خط و ایجاد مدارس به سبک غربی توسط حسن رشدیه
2) آموزش خبرنگاران و اختراع عنصر مجهول الحال روزنامه توسط عنصر استکباری گوتنبرگ
3) آموزش و سازماندهي فعالان حقوق بشر از طریق ایجاد سازمان ملل متحد که با راه اندازی نمایشی دو جنگ جهانی سعی بر موجه نشان دادن ضرورت تشکیل آن بوده اند
4) ايجاد وب‌سايت‌ها و اختراع اینترنت و کامپیوتر از طریق عنصر استعماری بیل گیتس و شرکا
5) اختراع گوگل
6) اختراع چرخه رنگ ها و ایجاد رنگ سبز از طریق رابطه نامشروع زرد و آبی
7) تحمیل رنگ سبز به جریان شیعه در قرن دوم هجری جهت استفاده ابزاری از آن در انتخابات
8) راضی کردن مادربزرگ مادربزرگ میر حسین به ازدواج با یکی از فرزندان امام موسی جهت استفاده ابزاری از سیادت او در جریان انتخابات
9) سعی در نفوذ در لایه های بالای قدرت و دیدارهای سالانه و ماهانه با روسای جمهور سابق در دوران ریاست جمهوریشان از طریق اقدام مشکوک دایر کردن سفارت خانه
10)سعی در تزریق پول و دلارهای بادآورده به جریان های اغتشاش گر از طریق اختراع اسکناس ( این بند بعد از اینکه معلوم شد اولین اسکناس را چینی ها ساختند حذف شد)
توضیحات:
مدارک کلش هم موجوده فقط بیست و چهار ساعت وقت میخوایم!

۱ نظر:

asa گفت...

بخصوص آن رابطه نامشروع زرد و آبي مهم است! بسيار زيبا بود.