۳ شهریور ۱۳۸۸

سعید

آن میکروفن جلوی دهان تو چه کار می کند آقا سعید؟ مگر آنها نمی دانند تو به سختی می توانی یک جمله کامل بگویی ؟
یاد یک صحنه فیلم از کرخه تا راین افتادم. میکروفن را گرفته بودند جلوی دهان یک جانباز شیمیایی و او فقط سرفه می کرد. زن خبرنگار در جواب همکارش که گفت این که حرف نمیزند پاسخ داد: مگر نمی شنوی؟


۴ نظر:

فرزام گفت...

بزرگی باهار ... خیلی بزرگی

haafez گفت...

eykash enghadr bahush nabud

ناشناس گفت...

سکوت به هزار زبان درسخن ِ
صدای انزجار صدای خشم صدای بغض های فرو خورده
نمی خواهند بشنوند

امین گفت...

راست میگی
خیلی خوب به یادمون آوردی
لعنت به سیاست. سیاستی که دیانت فقط شده بازیچش نه هادیش
لعنت به این آدمیزاد