۲۷ شهریور ۱۳۸۸

متبرک است نام تو


آن زمان که بنهادم سر به پای آزادی
دست خود ز جان شستم، از برای آزادی

هیچ نظری موجود نیست: