۲۲ آذر ۱۳۸۸

هشداراگر اینترنت قطع شد قرارمان میدان آزادیاگر این ها اینقدر ابله و احمق باشند که موسوی یا کروبی را دستگیر کنند


۲ نظر:

ناشناس گفت...

زنده باد آزادی و برابری ....

اراجیف مزمن گفت...

حالا بیا یک چیزی بنویس یعد از هشدار که دلمون از استرس این چند روزه بیاد بیرون ، فعلنه که خبری نیست