۱۰ دی ۱۳۸۸

هشدار

حس بدی دارم
 بد جوری همه چی مشکوکه
 تموم شهر رو پر از نیرو کردن

هیچ نظری موجود نیست: