۲۹ آذر ۱۳۸۸

مسيح من


روي دار


روي اين بلند بي قرار


كوچه هاي خيس جلجتا


به نام مهربان تو


شمال مي شود

هیچ نظری موجود نیست: