۱۶ دی ۱۳۸۸

یکی بر سر شاخ بن می برید

از گذاشتن عکس معذورم
 لطفا از تخیلتان بهره ببرید.

۲ نظر:

م روانبد گفت...

نکته یابید

فرزام گفت...

به قول یکی از دوستان این روزها همه محاربند، شما چطور؟
خوبی؟