۲۰ دی ۱۳۸۸

پیچش مو

سیب را آدم  یک عنصر خود سر خورد.خدا زیر شکنجه بازجویی فنی از حوا اعتراف مصاحبه گرفت که هم سیب را خورده و هم با شیطان ریخته رو هم .۳ نظر:

نیکو گفت...

اگه خدا هم شکنجه و بازجویی فنی داشت که اسمش خدا نبود! بود؟

روهان گفت...

سلام مارينا
مي‌گويند نيستي
مي‌گويند
دنيا انگار يك چيزي كم دارد اين روزها

راستي
هنوز هم دل‌تنگي؟


روهان عاشق ادبيات است همين
و هميشه منتظر توست

بیدار خواب گفت...

با مزه بود