۳ بهمن ۱۳۸۸

تنها شعر مرا گرم می کند

بين حراميان به دنبال نان و نام
نامش بلند نان حلالي که داشتيم


ادامه اش را بخوانید ... 


پی نوشت : بعضی اوقات یک بیت یا یک مصرع خودش تمام شعر است.  من این بیت را شعر میدانم آقای شیبانی عزیز.

هیچ نظری موجود نیست: