۳۱ خرداد ۱۳۸۹

چشم اسفندیار کور است

هشدار می دهم . لطفا رحیم مشائی را فراموش کنید. ایشان نقش سیبل سیار را بازی می کند و تمام تیرهای سرگردان یا هدفداری که قرار است به احمدی نژاد بخورد را او به تنهایی با رویین تنیش میگیرد. او دارد سعی میکند و تقریبا موفق هم شده که تمام انتقاداتی که ممکن است به کارهای مالی و سیاسی و افتضاحاتی که ا . ن  بالا می آورد بشود را بکشد ببرد به سمت نوح و همکاران یا سمت قد و بالای هدیه خانوم.
او کارش را بلد است. جدیش نگیرید خنثی می شود.

هیچ نظری موجود نیست: