۲۳ خرداد ۱۳۸۹

یادش به خیر

یادش به خیر بعد از هر تظاهرات زنگ می زدیم خبر سلامتی مونو بدیم و آمار زخمی ها و دستگیری ها رو بگیریم.

هیچ نظری موجود نیست: