۱ تیر ۱۳۸۹

همه برادران من

..همه برادران من را اژدها
در تهران بلعید
خونهای بیت المقدس سرخ تر بود


"عليرضا اسماعيل زاده" "محمد احسان پور" "حسن صفدري" "علي خيده" "مرتضي كاريزنويي" "محمد كيوانلو شهرستانكي" "جواد حسن زاده""بهنام محمدي""اسماعيل دهدار" "محمود فلاح گلچين "

* این پست را به مناسبت سربریدن سربازان بیگناه به دست گروه ریگی نوشته بودم. 

هیچ نظری موجود نیست: