۲۳ خرداد ۱۳۸۹

کودتاچی

 دلتنگ دیدن ترس تو بودم 
همه تنهایت گذاشتند
بیچاره 


۱ نظر:

آئورا گفت...

حالا حالاها مونده تا تنهايي و بيچارگي رو به معناي واقعي کلمه لمس کنه.از اين هم بيشتر!