۴ بهمن ۱۳۸۹

به ا.ن با عشق

در مصرف فحش صرفه جویی نکرده ام . تنها آن را هدفمند کردم عزیزم !

هیچ نظری موجود نیست: