۲۴ اسفند ۱۳۸۹

اگه هستی

خداوند
 اگه هستی
اگه خدای اشکان هم هستی
از اون اوین خراب شده بیارش بیرون
چون فعلا از دست کس دیگه ای کاری بر نمیاد ۱ نظر:

Habib گفت...

سلام
نمی دونم که این مطلبی که نوشته بودی تخیله یا واقعیت ولی اگر واقعیت هست امیدوارم اون شخص از اون جا که نمی دونم کجاست نجات پیدا کنه