۵ خرداد ۱۳۹۰

دلتنگی های یک باهارنارنج

دلم برای دیدن وبلاگم بدون فیلتر تنگ شده بود اکنون در خارج از مام میهن چشمم دوباره به جمالش روشن شد. یادش به خیر روزهای باهارنارنجی 

هیچ نظری موجود نیست: