۱ آبان ۱۳۹۰

please save google reader

لطفا این صفحه را در فیس بوک لایک کنید
مثل آخرین قدمهای یک محکوم به مرگ می ماند.

http://www.facebook.com/pages/Please-save-google-reader/289025477781873?sk=wall


هیچ نظری موجود نیست: