۳۰ بهمن ۱۳۹۰

...

ها جستیم و وا جستیم
از غم و غصه رستیم؟
شیشه ی عمر دیو رو
با هم زدیم شکستیم؟


۱ نظر:

ناشناس گفت...

salam
khubin?
be yad daram zamani ahangi ro shenide budam k in she'r tush bud
yadam nemiad,sedayi mesle fereydun bud
shoma yadetune?