۱۹ اسفند ۱۳۹۰

زیور مرد!

فکر میکنم به آن نقشه جغرافیای روی تنت که نداشتی
سنگی روی گور بچه ای که نداشتی
توی جزیره های سرگردانی چه کسی دستمان را بگیرد سیمین خانم؟

پ ن: زیور یک مخاطب شخصیست!

۲ نظر:

م روانبد گفت...

استانبول کسی نیست بیاید؟
نیامده؟
دوست مشترکی به خیالِ دوستی، شما را به شما معرفی کرد
روزهای کوچکی‌اند

سردبیر دیپلم گفت...

سرگردان نخواهیم شد اما افسوس همیشه هست . سال نو مبارک .