۲۲ خرداد ۱۳۹۱

22 خرداد

 خیلی ها ایران بودن الان نیستن
خیلی ها زنده بودن الان نیستن
خیلی ها آزاد بودن الان نیستن
خیلی ها دانشجو بودن الان نیستن
خیلی ها نیستن 
خیلی ها 

هیچ نظری موجود نیست: