۱۶ اسفند ۱۳۹۱

داستان به دنیا می آید

ایستاده بودن همیشه به معنای زنده بودن نیست. 
 شاید ایستاده جان داده ام. موریانه ها باید بیایند و به جای عصا استخوانهایم را بجوند تا روی زمین جنازه وار مماس با خط افق شوم.

۱ نظر:

yalda arta گفت...

چقدر خستگی توی این پست خوابیده است