۲۵ شهریور ۱۳۹۳

حجم زنانه ی دلتنگی در چهارراه خراب


تاریخ یعنی سه سال پیش از آمدن تو 
دو ماه پس از آمدن تو 
آن روز که روسریت آبی بود
ساعتی که چای دم می کردی
من چرا هنوز از تو برنگشته ام که به شیراز رفتنم برسم؟ 


هیچ نظری موجود نیست: