۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۳

...


ای عشق
من و ستاره های آسمان
اينک به يادبود تو
نشسته ايم بر مزار شب

هیچ نظری موجود نیست: