۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۳

دنیا


دنیا جوری به هم ریخته که همه جا بوی آخر الزمان میدهد و مخصوصا این اواخر عراق .انگار هر جا خداوند تمام نیرویش را گذاشته و در روز خلقت قلم و رنگ به دست زیباترین صحنه ها را خلق کرده که آیتی باشد برای ما(بدجور کتاب دینی شد!) باید ما آن را به ویرانی بکشیم .
مشکل از روزی شروع شد که بعضی از بنیاد گراهای اسلامی زیر لوای خشنترین قسمت دین ما و خداوند خالی از رحمانیت و سراسر قهار به قلب امریکا کوفتند به یکباره پنج هزار نفر را در کمال خونسردی و متاسفانه به نام خدای ما و دین ما به بدترین وضع کشتند .
در آن سمت هم قدرت به دست تندروترین ها بود و این دو نیرو آنقدر تاختند که اصیلترین دستاوردهای بشری را زیر پا له کردند . کوته فکری به نام جرج بوش و جانیانی چون صدام و شارون و خشک مغزانی مثل بن لادن مسابقه ای در یتیم کردن و خاکستر نشین کردن مردم دنیا با هم گذاشتند . و چنین شد که امروز باید دوستانی شیطان وار که به خدا بعد از تبعید آدم گفت فتبارک الله احسن الخالقین به من بگویند ببین این هم آزادی و حقوق بشر در زندان ابو قریب (و عجیب اینکه بدتر از آن دو سال پیش در همانجا اتفاق می افتاد و ما هیچ نمیگفتیم و تازه چهارصد دلار به جیب بعث می ریختیم و می رفتیم زیارت عتبات ) و من بگویم ماشا الله به دینی که با فریاد الله اکبر سر انسانها را مثل گوسفند قربانی میبرند ...
آری اینچنین بود برادر، ما را رودر روی هم قرار دادند و ما برای کسانی با هم میجنگیم که هیچ از آنها نمیدانیم .تشنگان به خونی که یا در زیر لوای دین خیمه خون زده اند و یا زیر پرچم صلح ما را سر میبرند .
برادر کشی راه انداخته اند و در همین ایران نیرویی را که باید با آن مملکت مان را بسازیم صرف این میشود که بعضی ما را کتک بزنند و ما هم به چون زورمان نمی رسد فحش بدهیم به مقدسات آنها که دلمان خنک بشود ... عجبا به این تف سر بالا که هر دو می اندازیم !
من به نام دموکراسی و به نام صلح و به نام تمام آزادگان از همه می خواهم به سه اصل انسانی پندار نیک ، گفتار نیک ، و رفتار نیک که درونمایه تمام مذاهب انسان مدار و ثمره قرنها تلاش پیامبران خرد بوده است روی بیاوریم و روحمان را فاوست وار به شیطان نفروشیم

هیچ نظری موجود نیست: