۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۵

تب


تب دارم
با معده خالی
و در خانه فقط سیگار هست
درد دارم
با این همه آدم که دور سرم می چرخد
دستهات
عکسهات
تب دارم


هیچ نظری موجود نیست: