۲۹ فروردین ۱۳۸۶


بیزارم از ۹ صبح
از فرودگاه
از چمدان
جای دستها
روی صدای آخرین اخطار به مسافران
مانده
بیزارم از هرچه تو را می برد
به آن سوی نقشه ی جغرافیا
نگاه کن
من همانم که دیروز
من همانم که فردا

هیچ نظری موجود نیست: