۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۶

جمع ضدین


اینقدر دور از تو
باور نمی کنم
آن سوی جغرافیا
از حضور تو
خسته ام
در ته خاطره هام


هیچ نظری موجود نیست: