۲۵ آذر ۱۳۸۶

یک هفته نیستم


دو پای کوچکم شکست توی شهرتان
می روم شمال
کنار بوته ی تمشک
پرنده می شوم
نکته ی انحرافی : نسترن جات خالی !

هیچ نظری موجود نیست: