۱۴ آذر ۱۳۸۷

سه گانه


سیگار
میهمان ناخوانده ریه های بکر من است

الکل
رد خون را توی رگهام هاشور می زند

تخت من
خاطرات تو را به گور خواهد برداین را نوشتم در چهارشنبه سیزدهم آذر 1387ساعت20:42من باهار نارنج

هیچ نظری موجود نیست: