۹ آذر ۱۳۸۷

رویا در من

می اندیشم که شاید خواب بوده ام
خواب دیده ام
عطر برگهای نارنج
چون بوی تلخ خوش کندر
رو در رو دریا مرا می خواند

۱ نظر:

مریمی گفت...

خواب...
اسباب کشی کردی باهاری؟