۱۷ آذر ۱۳۸۷

سگ شده ام


روسپی گیس بریده ای می شوم
که در اورشلیم
با سر تراشیده
پستان به دهن کودکش می گذارد

این را نوشتم در یکشنبه هفدهم آذر 1387ساعت0:52من باهار نارنج

هیچ نظری موجود نیست: