۱۵ بهمن ۱۳۸۷

من درگذشته ام


من در گذشته ام

در گذشته ام

"توسط" نداشتم

خودم را "مرتکب" شدم


این را نوشتم در سه شنبه پانزدهم بهمن 1387ساعت18:52من باهار نارنج

هیچ نظری موجود نیست: