۲۷ بهمن ۱۳۸۷

مترسک

بهمن کوچک

کنت

فلسفه

همه شان سرطانزا هستند

باور کن


این را نوشتم در یکشنبه بیست و هفتم بهمن 1387ساعت19:50من باهار نارنج

هیچ نظری موجود نیست: